Xarxes locals

La bioregió sud de la CIC està formada actualment per les següents xarxes locals:

– Nucli local de l’Alt Urgell:
– Ecoxarxa de l’Anoia: http://anoia.ecoxarxes.cat
– Ecoxarxa de l’Ebre: https://exebre.wordpress.com
– Ecoxarxa de Lleida:
– Nucli local del Matarranya: http://asociacionecovida.blogspot.com.es
– Ecoxarxa del Pallars:
– Ecoxarxa del Penedès: http://penedes.ecoxarxes.cat
– Ecoxarxa Roure blau: Garrigues, Segarra i Urgell
– Ecoxarxa de Tarragona: http://blog.xarxaeco.org