Què és la Bioregió Sud

La bioregió sud de la Cooperativa Integral Catalana (CIC) és un espai de coordinació de les xarxes locals que existeixen a les comarques del sud-oest de Catalunya. Es tracta d’una eina organitzativa definida provisionalment a finals de 2015 que s’anirà adaptant a les decisions d’enxarxament i coordinació territorial.

Mapa de dues bioregions (2015)
Mapa de tres bioregions (2016)

Les bioregions de la CIC es van constituir a partir del procés de descentralització de les eines polítiques, econòmiques i organitzatives de la CIC. Actualment estem en procés de formació de la futura Confederació Integral de Catalunya:

Estructura organitzativa Confederada (II Assemblea General Global de la CIC. Desembre 2016)